Konferencja z okazji obchodów 85-lecia TNOiK PDF Drukuj Email
środa, 10 listopada 2010 09:21

 

1. Konferencja z okazji obchodów 85-lecia TNOiK została zorganizowana przez Gdański Oddział TNOiK. Odbyła się w dniu 21 października 2010r. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie, przy ul. Armii Krajowej 101.
2. W konferencji wzięły udział 74 osoby:
A) Przedstawiciele władz TNOiK O/Gdańsk;
B) Członkowie TNOiK i zaproszeni goście (przedstawiciele nauki i biznesu z regionu Pomorza oraz innych regionów Polski);
C) Partnerzy polscy i zagraniczni realizowanego przez TNOiK projektu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji „MAPCOM”
3. Przebieg konferencji:
A) Uczestników konferencji powitał gospodarz, czyli p. dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Janusz Bieliński. Zaprezentował historię i teraźniejszość Wydziału Zarządzania, jego aktualną działalność i specjalizację. Pan dziekan wspominał także swoje związki z TNOiK.
B) Prezes Gdańskiego Oddziału TNOiK prof. dr hab. Ryszard Rutka przedstawił bogatą historię naszej organizacji od momentu powstania w 1925 roku do dnia dzisiejszego. Szczególna uwagę poświęcił Oddziałowi Gdańskiemu TNOiK, którego prezesem jest już od 17 lat. Zwrócił uwagę na zmiany jakie dokonywały się w naszej organizacji na przestrzeni tych 85 lat, w zależności od sytuacji gospodarczej, ale też społecznej i politycznej w Polsce.
C) Wizji przyszłości TNOiK i wyzwaniom, jakie stoją przed Towarzystwem w Zjednoczonej Europie poświęcony był referat prof. dr hab. Małgorzaty Czerskiej, Przewodniczącej Rady Naukowej Gdańskiego Oddziału TNOiK.
D) Rafał Rolka, Starszy specjalista ds. projektów europejskich i szkoleń w TNOiK zaprezentował miejsce Oddziału Gdańskiego na mapie europy, w kontekście realizowanych międzynarodowych projektów partnerskich
E) Dyrektor TNOiK O/Gdańsk p. Wanda Stankiewicz pokazała miejsce naszego Oddziału na mapie Polski i regionu. Przypomniała o głównych i najbardziej znaczących projektach realizowanych na Pomorzu, a także w innych częściach kraju.
F) Na temat zaangażowania Polaków (szczególnie mieszkańców Pomorza)
w organizacjach pozarządowych, referat wygłosiła p. Stanisława Kierznikowicz, podając wiele interesujących danych na temat trzeciego sektora i sytuując naszą organizację na tle innych polskich organizacji.
G) Po jej wystąpieniu do dyskusji panelowej zostali zaproszeni eksperci:
- Izabela Chorzelska - Dyrektor Pomorskiego Zarządu Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża;
- Magdalena Skiba - Kierownik Referatu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Gdańsku;
- Jerzy Boczoń - Dyrektor Fundacji Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku;
którzy odpowiadali na pytania:
1. Co motywuje obywateli do działania w organizacjach pozarządowych?
2. Jaką rolę odgrywają NGO-sy w życiu społeczności lokalnych z punktu widzenia władz samorządowych?
3. Co jest potrzebne, aby sektor NGOs dalej się rozwijał?
H) Na zakończenie konferencji pani dyrektor Wanda Stankiewicz dziękując wszystkim za przybycie, poprosiła o kontynuowanie tej interesującej dyskusji w kuluarach
i zaprosiła na tort urodzinowy z okazji jubileuszu 85-lecia TNOiK.
I) Następnie na ręce pana prezesa Rutki i pani dyrektor Stankiewicz zostały złożone życzenia i gratulacje z okazji jubileuszu, m.in. od Prezydenta Gdańska, wraz z medalem Prezydenta (przekazane przez Dyrektora Kancelarii Prezydenta).
4. Dla uczestników konferencji został wydany uroczysty obiad w hotelu Dwór Oliwski.
5. Honorowy patronat nad konferencją objął Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

6. Do tak uroczystej oprawy konferencji przyczyniły się następujące firmy - członkowie wspierający - sponsorzy TNOiK:

  • ANDREM Sp. z o.o. - ul. Janka Wiśniewskiego 13, Gdynia
  • Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno Kartograficzne OPGK Sp. z o.o. - ul. Pniewskiego 3, Gdańsk
  • Centrum Techniki Okrętowej S.A. - ul. Wały Piastowskie 1, Gdańsk
  • Elektrociepłownie Wybrzeże S.A. - ul. Swojska 9, Gdańsk
  • ENERGA S.A. - ul. Reja 29, Gdańsk
  • Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych EL-MARK - ul. Tatarczana 3, Wejherowo
  • TELKOM-TELMOR - ul. Mickiewicza 5, Gdańsk
7. Obsługę konferencji wspierali wolontariusze w ramach projektu „Gdańscy akcjonariusze - konsekwentnie do celu”