Projekty Drukuj

Współpraca z partnerami w regionie

TNOiK O/Gdańsk od 15 lat współpracuje z organizacjami partnerów społecznych, w zakresie stosunków przemysłowych.
Jest instytucją szkoleniową pracodawców w regionie. Ma podpisane porozumienie o współpracy z Pomorskim Związkiem Pracodawców „Przedsiębiorczość”.
Od wielu lat realizuje wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Gdańsku programy przeciwdziałania bezrobociu.
Jest autorem funkcjonującego od 1991 r. Programu Edukacji Ekonomicznej Młodzieży na Potrzeby Przedsiębiorców pod nazwą „Szkoła Młodego Managera”, który do 2009 r. w 30 edycjach ukończyło 850 absolwentów.

Realizowane projekty Unii Europejskiej

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL:
- Modelowy system przystosowania kadr przedsiębiorstw do zmian strukturalnych w gospodarce (2005-2009)

Programy Leonardo da Vinci:
- Regionalne Szkoły Dialogu Społecznego realizowany z partnerami z Niemiec i Holandii (1998-2007)
- Analiza potrzeb szkoleniowych w MSP zrealizowany z partnerami z Portugalii, Włoch i Niemiec (1998- 2001)
- Administracja w biznesie w MSP - "ImplOn" zrealizowany z partnerami z Francji, Włoch, Niemiec i Anglii (1999-2000)
- Ocena kompetencji doświadczonych pracowników - "EXEMPLO" realizowany z partnerami z Niemiec, Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii, Finlandii i Norwegii (2004-2006)
- Interaktywna sieć wspierająca tworzenie firm przez młodych ludzi o niskich kwalifikacjach - "KRE’AKTOR" realizowany z partnerami z Francji, Hiszpanii, Włoch i Szwajcarii (2005-2007)

Europejscy partnerzy:

:: AFPA - instytucja szkoleniowa z Francji
:: MEDEF Franche Comte - federacja pracodawców z Francji
:: FO; CFDT; CFTC; CFECGC; CGT - związki zawodowe z Francji
:: Transport & General Workers Union - związki zawodowe z Wielkiej Brytanii
:: F-BB Forschungsinstitut Betriebliche Bildung - instytut badawczo-edukacyjny z Niemiec
:: Fundacion Lavora - fundacja wspierania przedsiębiorczości z Hiszpanii
:: Fundacion Tripartita - instytucja szkoleniowa z Hiszpanii
:: EEF West Midlands Technology Centre - centrum technologiczne związku pracodawców z Wielkiej Brytanii
:: Swiss Occidental Leonardo - instytucja wspierająca i promująca udział Szwajcarii w programie Leonardo da Vinci
:: VOX - narodowy instytut edukacji dorosłych z Norwegii
:: E.N.A.I.P. - instytucja szkoleniowa z Włoch
:: ECAP - instytut badawczo-edukacyjny ze Szwajcarii i Włoch
:: APOPSI; Vocational Training S.A. - centra szkoleń zawodowych z Grecji
:: Ljudska Univerza Jesenice; Sklad Dela Zasavje - centra szkoleń zawodowych ze Słowenii
:: SCIENTER - instytucja badawcza z Włoch i Hiszpani
:: Turun AKK; Savon ammatti- ja aikuisopisto - instytucje szkoleniowe z Finlandii
:: Kenniscentrum Handel - instytucja szkoleniowa z Holandii