KRE'AKTOR Drukuj

Projekt Leonardo da Vinci KRE’AKTOR - Interaktywna sieć wspomagająca tworzenie firm przez młodych ludzi o niskich kwalifikacjach

Czas trwania projektu 01.10.2004 - 31.12.2007

Partnerzy:

1. MEDEF Franche-Comte (koordynator) - Besancon, Francja;
2. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - TNOiK - Polska
3. MEDIADVANCE - Besancon, Francja
4. FUNDACION LAVORA - Saragosssa, Hiszpania
5. Istituto Maschile San Giuseppe - Bari, Włochy
6. UNION REGIONALE FO - Besancon, Francja
7. UNION REGIONALE CFDT - Besancon, Francja
8. UNION REGIONALE CFE-CGC - Besancon, Francja
9. UNION REGIONALE CGT - Besancon, Francja
10. UNION REGIONALE CFTC - Besancon, Francja
11. SWISS OCCIDENTAL LEONARDO (SOL) - Sion, Szwajcaia
12. NSZZ Solidarność - Gdańsk, Polska

Oczekiwane rezultaty projektu:

  • Opracowanie wspólnej, europejskiej metodologii wsparcia młodych ludzi bez wyższego wykształcenia w procesie zakładania własnych firm. Wsparcie młodzieży na etapie przygotowania do prowadzenia działalności gospodarczej oraz na etapie jej uruchamiania i pierwszego okresu funkcjonowania firmy.

  • Budowa sieci trenerów i konsultantów w każdym kraju partnerskim, którzy będą odpowiadali za zastosowanie opracowanej metodologii: zdefiniowanie profilu kompetencji „kre’aktorów”, udział w przeprowadzeniu modułów szkoleniowych, opracowanie i przetestowanie procedury wsparcia tworzenia i rozwoju własnej działalności gospodarczej. Każdy kraj przetestuje część procesu i zaproponuje innowacyjne rozwiązania odnoszące się do systemu szkoleń i tworzenia firm.

  • Tworzenie firm w każdym kraju partnerskim: testowanie rozwiązań i doradztwo podczas etapu tworzenia firm przez młodych ludzi, których projekty zostaną ocenione przez komisje, składające się z ekspertów reprezentujących instytucje szkoleniowe i instytucje rynku pracy. W każdym kraju partnerskim powinny powstać minimum 2 firmy założone przez młodych ludzi bez wyższego wykształcenia.

  • Strona internetowa, na której umieszczone będą informacje dotyczące etapów tworzenia firmy, moduły szkoleniowe, metody tworzenia metodologii międzynarodowej (instytucjonalne i operacyjne partnerstwo, określenie odbiorców, wybór uczestników, doradztwo i ocena).

    Strona internetowa: http://www.creactor.org

  •