EUROPASS+ Drukuj

Projekt Leonardo da Vinci EUROPASS+

Czas trwania projektu 01.10.2006 - 31.09.2008

Partnerzy:

1. Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb) GmbH / - Norymberga, Niemcy
2. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - TNOiK - Polska
3. Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo - Madryt, Hiszpania
4. MEDEF Franche Comté - Besancon, Francja
5. Cfdt, Union Régionale de Franche-Comté - Besancon, Francja
6. C.F.E./C.G.C. Union Régional de Franche-Comté - Besancon, Francja
7. VOX Voksenopplærings-instituttet - Oslo, Norwegia
8. Stiftung ECAP Schweiz, Abteilung Forschung und Entwicklun - Lamone, Szwajcaria
9. EEF West Midlands Technology Centre - Birmingham, Wlk. Brytania
10. Transport and General Workers Union - West Bromwich, Wlk. Brytania
11. AFPA - Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes - Besancon, Francja
12. Widney UK Limited - Birmingham, Wlk. Brytania
13. NSZZ Solidarność - Gdańsk, Polska

         Rezultatem projektu będzie system wspomagający Europass CV. Głównym elementem będzie narzędzie dostępne on-line w Internecie, które pozwoli na identyfikację przez aplikanta kompetencji zawodowych zdobytych w drodze szkoleń nieformalnych i incydentalnych, które są uzupełnieniem jego formalnego wykształcenia (kwalifikacji zawodowych). Zwiększy to przejrzystość kompetencji pracowników, którzy będą wypełniali Europass CV, także na forum międzynarodowym. Narzędzie będzie opierało się na istniejących metodach identyfikacji i oceny kompetencji w krajach partnerskich projektu i będzie przetestowane na grupie pracowników i stażystów w małych i średnich firmach.

Strona internetowa: http://www.europassplus.de