Wybory TNOiK 2017 PDF Drukuj Email

Zarząd Główny TNOiK uchwałą nr 54 w sprawie przygotowań do 51 Zjazdu Krajowego TNOiK podjął decyzję o kampanii sprawozdawczo-wyborczej na szczeblu terenowym i centralnym. Początkiem przygotowań jest kampania sprawodawczo-wyborcza w jednostkach TNOiK wymagająca zwołania Walnych Zebrań sprawozdawczo-wyborczych w Oddziałach TNOiK do końca kwietnia 2017 roku. W załączeniu dostępne są niezbędne dokumenty:

  • uchwała nr 54 ZG TNOiK - pobierz plik (.doc 23 KB)
  • projekt porządku obrad Walnego Zebrania - pobierz plik (.pdf 21,5 KB)
  • projekt regulaminu obrad Walnego Zebrania - pobierz plik (.pdf 17,7 KB)
  • projekt regulaminu wyborów Walnego Zebrania - pobierz plik (.pdf 18,6 KB)
  • projekt protokołu Komisji Skrutacyjnej - pobierz plik (.pdf 16,8 KB)

W przypadku wątpliwości i pytań:

Biuro Zarządu Głównego TNOiK tel. 22 625 44 85
Dyrektor BZG TNOIK tel. 602 187 616