Oddziały TNOiK i profile ich działalności PDF Drukuj Email

Białystok
Prezes: dr Anna WASILUK
Politechnika Białostocka
Wydział Inżynierii Zarządzania
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A
tel. 85 746-98-80
e-mail: tnoik.bialystok@pb.edu.pl
Działalność edukacyjna i doradztwo

Częstochowa
Prezes: dr inż. Edyta KULEJ-DUDEK
42-217 Częstochowa, ul. Focha 89
tel. 034 324-34-76
fax: 034 324-55-36
e-mail: czestochowa@tnoik.org
Działalność edukacyjna i doradztwo

Dąbrowa Górnicza
Prezes: dr Katarzyna SZCZEPAŃSKA-WOSZCZYNA
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Cieplaka 1C
tel. 032 295-93-40
e-mail: rektorat@wsb.edu.pl
Działalność edukacyjna

Katowice
Prezes: prof. dr hab. Radosław WOLNIAK
40-164 Katowice, ul. Ordona 20a
tel. 032 258-16-06
fax: 032 258-43-13
e-mail: tnoik.katowice@op.pl
Działalność edukacyjna i doradztwo

Kielce
Prezes: dr hab. Agnieszka PIOTROWSKA-PIĄTEK
Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych
25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 109 A
tel. 041 345-13-13
fax: 041 345-78-88
e-mail: kielce@tnoik.org
Działalność edukacyjna

Lublin
Prezes: prof. dr hab. Ewa BOJAR
20-015 Lublin, ul. Wschodnia 6 lok. 1
tel. 081 532-53-91
fax: 081 532-08-50
e-mail: lublin@tnoik.org
Działalność edukacyjna i doradztwo

Łódź
Prezes: mgr inż. Bogusław JĘDRZEJCZAK
93-378 Łódź, ul. Gładka 35
e-mail: lodz@tnoik.org
Działalność edukacyjna i doradztwo

Poznań
Prezes: prof. dr hab. Kazimierz KRZAKIEWICZ
60-967 Poznań, Al. Niepodleglości 10
tel. 061 854-38-39
fax: 061 854-38-44
Działalność edukacyjna

Szczecin
Prezes: dr hab. Jakub SWACHA
71-101 Szczecin, ul. Mickiewicza 66
tel. 091 444-19-08
e-mail: szczecin@tnoik.org
Działalność edukacyjna

Toruń
Zarząd tymczasowy
87-100 Toruń, Al. 500-lecia 31
tel. 056 622-28-98, 622-38-07, 622-33-42
fax: 056 622-31-23
e-mail: tnoik@tnoik.torun.pl
Działalność wydawnicza i edukacyjna

Warszawa
Biuro Zarządu Oddziału
Prezes: dr Wiesława ZAŁOGA
01-204 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 3A
tel. 022 862-32-24
fax: 022 862-32-47
e-mail: warszawa@tnoik.org
Działalność statutowa nieodpłatna

Wrocław
Prezes: dr inż. Łukasz SZAŁATA
54-206 Wrocław, ul. Legnicka 65
(adres tylko do korespondencji)
e-mail: wojciechcieslinski@gmail.com
Działalność edukacyjna i doradztwoCentrum Analizy Wartości
Dyrektor: mgr Lech CZECHOWSKI
02-034 Warszawa, ul. Wawelska 78/3
tel. 022 659-63-84
fax: 022 823-63-26
e-mail: caw@caw.pl
Działalność edukacyjna i doradztwo

Przegląd Organizacji (przy ZG TNOiK)
Redaktor Naczelny: prof. dr hab. Stanisław BRZEZIŃSKI
00-740 Warszawa, ul. Górska 6/10 lok. 71
tel. 022 827-15-10
fax: 022 629-21-27
e-mail: redakcja@przegladorganizacji.pl
Działalność wydawnicza